See trending news and tech updates at techTalksHQ

Social climbing @ Sea Residences

FritzyNequinto1993FritzyNequinto1993 Posts: 11Member
edited June 2017 in Txtmyt Bulletin
Ang saya talaga basta may mayaman kang friends. Libre ka sa mga sosyal na place. Txt/call me anytime at 09057027751. Mas may daring pa akong pics. Just msg/call me.

Comments

Sign In or Register to comment.