eMotiOnaL oNe

sAbi ng maHal qUh aNg mGa bAbaE dAw eh mAsyado eMotiOnal/madRama..

This discussion has been closed.