Good news! We just released an Android Version of txtmyt. No more Human verifications captcha! download it HERE.

After ng nakunan

edited January 2015 in Health & Benefits
Bkt po ba may tumitibok tibok pa sa may pus0n pagkatapos makunan ng dala buWan? Ano pong ibg sabihin nun, o dapat gawin?

Comments

Sign In or Register to comment.